Dana 9.9.2020 provedena je dramska radionica u prostorijama Udruge
Vukovarski leptirići s djecom predškolske dobi.

Za dramsku radionicu, pod nazivom “Kazalište sjena”, djeca su prethodno na
likovnoj aktivnosti izradila scenu od kartonske kutije. Jedna strana kutije
je bila zatvorena papirnatom maramicom, a sa stražnje strane kutije je bio
izvor svjetlosti. Na takav način dobivena je refleksija likova i kreirana
je njihova sjena.

Nakon što su svojevoljno izabrala kazališne luke, nastupio je scenski
nastup. Djeca su pokazala interes prema lutki vuka te smo prema njihovima
željama dodali igračke životinja kojima su djeca davala ljudske osobine i
karakteristike. Kroz aktivnost su poštovane dječje želje, odnosno djeca su
ta koja su vodila tijek aktivnosti. Cilj ove aktivnosti jest poticanje
djece na aktivno sudjelovanje u radu, stjecanje novih znanja i iskustava,
razvoj mašte te poticanje komunikacije. Kako je prošla dramska radionica,
možete vidjeti na slikama ispod.

Comments are disabled.