Edukaciju Senzorne integracije izvodi prof.dr.sc Rea Fulgosi-Masnjak
voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Centra za rehabilitaciju
ERF-a sa suradnicima.

Senzornu integraciju je potrebno razvijati i poticati u radu s djecom,
učenicima i odraslim osobama sa i bez teskoca u razvoju, s poremećajima iz
autustičnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu.
Cilj prvog dijela edukacije je stjecanje osnovnih spoznaja o tome kako
razumijemo i percipiramo osjete te kako te percepcije utječu na pažnju,
emocije, motorike vještine, sposobnost za učenje, samoregulaciju, adaptivno
ponašanje, socijalnu uključenost, samopostignuće i kvalitetu života.

Na edukaciji sudjeluju naše Jasna Mladežić i Vedrana Spasojević. Nažalost
Tamara Uglješić je bila spriječena zbog mjera samoizolacije, ali početkom
godine bit će polaznik novih modula.
Svakim danom sve više napredujemo!

Comments are disabled.