TERAPIJA IGROM

Program “Terapija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom” integrira vještine i tehnike iz direktivne i nedirektivne terapije igrom primjenjive u radu s djecom predškolske i školske dobi. Naša psihologinja Andrea Bradarić odslušala je prvi (Vještine komunikacije s djetetom u skladu s nedirektivnom terapijom igrom) od četiri modula u Centaru za psihoterapiju i edukaciju-Proventus u Zagrebu.

Terapija igrom je sistematično korištenje teorijskog modela da se uspostavi interpersonalni proces u kojem educirani terapeuti igrom koriste terapeutske snage igre da pomognu klijentima prevenirati ili razriješiti psihosocijalne teškoće te da postignu optimalni rast i razvoj. Namijenjena je primarno za djecu u dobi od 3. do 12. godine, ali i za djecu mlađe i starije dobi te za adolescente i odrasle.

Služi za prevenciju ili tretman različitih socioemocionalnih poteškoća, kao što su anksioznost, depresija, problemi u ponašanju, ADHD-a, problemi u privrženosti i socijalne teškoće. Također, pomaže i djeci koja su doživjela stresne životne okolnosti poput: traume, bolesti, brakorazvoda roditelja, gubitak bliske osobe ili životinje, žalovanje i ovisnosti u obitelji.

Igra je instinktivna i snažna potreba djetetove prirode. Kroz igru, dijete se izražava na prirodan način, pa se tako smatra da je igra „jezik“ djetinjstva. Kroz igru se djeca uče prilagođavati i uče o životu. Igra pruža osjećaj sigurnosti i kontrole. Ona pomaže da dijete razvije fizičke, kognitivne, emocionalne i socijalne vještine. Igra služi kao način za rješavanje stresa te stvara ugodnu atmosferu. Kako je glavna svrha jezika izraziti misli, za dijete koje nema dovoljno razvijen govor, igra može poslužiti kao medij da kroz simbole prezentira svoj unutarnji svijet.

Comments are disabled.