Naše djelatnice, Tamara Uglješić i Jasna Mladežić, su do sada završile 3 od 6 modula međunarodno priznatog programa iz Ayres senzorne integracije (ASI®) u organizaciji CLASI i HURT-a. Edukacija je akreditirana od strane Američke udruge radnih terapeuta (AOTA). ASI® pristup utemeljila je i razvijala radna terapeutkinja dr. J. Ayres tijekom prošlog stoljeća kako bi osigurala osnovne preduvjete za nadilaženje izazova u svakodnevnom funkcioniranju djece s teškoćama u učenju i ponašanju. S obzirom da je dr. Ayres bila radni terapeut praktičar, ali i istraživač, višestruko je dokazala uspješnost pristupa. Aktualna istraživanja pokazuju da ASI® pristup ima široku primjenu kod pojedinaca različitih teškoća te dobnih skupina.Ovaj program terapeutima omogućuje da steknu kompetencije nužne za procjenu poremećaja senzorne integracije. Djeca s dijagnozama iz spektra autizma u najvećem broju slučajeva imaju odstupanja ili poremećaje senzorne integracije koji se putem procjene SIPT (Test senzorne integracije i praksije) ili EASI (Evaluacija Ayres Senzorne Integracije) mogu nedvojbeno identificirati. Vrlo je važno rano prepoznavanje izazova uzrokovanih poremećajem senzorne integracije što može značajno doprinijeti savladavanju teškoća u učenju, ponašanju i sudjelovanju u svakodnevnim aktivnostima djece s dijagnozom iz spektra autizma, ali i djece s ADHD-om, poremećajima učenja, cerebralnom paralizom te drugim razvojnim poremećajima.

Comments are disabled.