Osnivač i voditelj TuiNa centra iz Londona, gospodin Leonid Rozman te njegova asistentica gospođa Sanja Saucha predstavili su polaznicima trodnevnog tečaja Rozmanove metode (TUI NA) principe i metode rada kao i tehnike tretmana, koji ukoliko se svakodnevno prakticiraju, znatno umanjuju simptome iz spektra autizma i cerebralne paralize kod djece, kao što su:

– problemi govora

– društvene interakcije

– nesanica

– regulira mišićni tonus (hipotonija i hipertonija)

– koncentracija

– stomačne tegobe (opstipacija i diarea)

– stereotipije

Terapija za Cerebralnu paralizu pored gore navedenih učestalih simptoma posebnu pažnju posvećuje i:

– mobilnosti zglobova

– opuštanju mišića koji sprečavaju spazam i pomažu pri balansu i koordinaciji

– tremoru ruku

– kontroliranim pokretima tijela

Ovaj holistički tretman zasniva se na principima kineske medicine, moći dodira i stimulaciji akupunkuturnih točaka. 

Mali i veliki leptirići lete ka novim pobjedama!

Comments are disabled.