Osnivač i voditelj TuiNa centra iz Londona, gospodin Leonid Rozman te njegova asistentica gospođa Sanja Saucha predstavili su polaznicima trodnevnog tečaja Rozmanove metode (TUI NA) principe i metode rada kao i tehnike tretmana, koji ukoliko se svakodnevno prakticiraju, znatno umanjuju simptome iz spektra autizma i cerebralne paralize kod djece, kao što su:
– problemi govora
– društvene interakcije
– nesanica
– regulira mišićni tonus (hipotonija i hipertonija)
– koncentracija
– stomačne tegobe (opstipacija i diarea)
– stereotipije

Terapija za Cerebralnu paralizu pored gore navedenih učestalih simptoma posebnu pažnju posvećuje i:
– mobilnosti zglobova
– opuštanju mišića koji sprečavaju spazam i pomažu pri balansu i koordinaciji
– tremoru ruku
– kontroliranim pokretima tijela

Ovaj holistički tretman zasniva se na principima kineske medicine, moći dodira i stimulacija akupunkuturnih točaka.

P.S. Mali i veliki leptirići lete ka novim radnim pobjedama

Comments are disabled.