Kroz teorijsko-praktičnu edukaciju o terapijskom hranjenju naši terapeuti dobili su uvid u:

normalan oralno – motorički razvoj od rođenja do školske dobi

adekvatno pozicioniranje prilikom aktivnosti hranjenja (posebno važno za djecu s poremećajem tonusa)

uzroke koji dovode do poremećaja hranjenja kod beba i djece

adekvatne terapijske smjernice koje dovode do bolje izvedbe aktivnosti hranjenja

procjene kojima se služimo pri radnoterapijskoj dijagnostici poremećaja hranjenja

terapijske igre koje će pripomoći rješavanju problema hranjenja

individualno prilagođene smjernice vezane uz specifične probleme hranjenja koje se pojavljuju kod djeteta

Edukacija, osim teorijskog dijela obuhvaća i praktični te su sve terapijske aktivnosti bile demonstrirane vježbama. Sudionice edukacije aktivno su sudjelovale u praktičnom dijelu.

Edukaciju je provodila Ivana Štedul, diplomirana fizioterapeutkinja i radna terapeutkinja koja zadnjih 9 godina aktivno radi s djecom s poremećajima hranjenja i njihovim roditeljima.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%)  i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%).

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Udruge Vukovarski leptirići.

Comments are disabled.