“Senzorna stimulacija i Snoezelen – od teorije do praktične primjene”.

E-Glas organizira dvodnevnu edukaciju za radne terapeute, edukacijske rehabilitatore, senzorne terapeute, logopede, učitelje, fizioterapeute, predstavnike udruga i ostale djelatnike ustanova, škola i centara koju će voditi dr. Lesley Collier, sa Sveučilišta u Southamptonu, Engleska.

I NAŠE SARA BABIĆ I BARBARA AUGUSTINOVIĆ…

Comments are disabled.