Podrška našim malim korisnicima nastavlja se u kreativnom i maštovitom tonu jer smo kroz projekt SUPPORT- izgradnja kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima s teškoćama u kriznim situacijama osigurali nabavu novog seta edukativnih slikovnica!

Edukativne slikovnice su ilustrirani materijali namijenjeni djeci koji kombiniraju zabavu i učenje, pružajući im priliku da steknu znanje, vještine i razumijevanje o različitim temama na pristupačan i privlačan način.

One predstavljaju vrijedan dodatak našim aktivnostima podrške, posebice za djecu koja su neverbalna ili imaju teže komunikacijske teškoće. Slikovnice pružaju teme kao što su kognitivna i emocionalna empatija, higijenske navike, osnovne emocije i druge ključne teme za pružanje podrške.

Ove slikovnice bit će izvrstan alat, čiji sadržaj upravo uključuje rad na ovakvim temama i podršku djeci u učenju, razumijevanju i regulaciji emocija. Vjerujemo da će djeca pokazati još bolje rezultate kod razvoja svojih socijalnih vještina, empatije i boljem razumijevanju sebe i drugih.

Stajališta izražena u ovoj Facebook objavi isključiva su odgovornost Udruge Vukovarski leptirići i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europske Unije.

Comments are disabled.