Održana je glazbena radionica u sklopu Igraonice u Vukovarskim leptirićima.
Na samom početku radionice izvoditeljice su s djecom provele aktivnost
Abeceda Imena. Izvoditeljice su s djecom recitirale abecedu, kada bi slovo
njihova imena bilo prozvano, sjeli bi na sljedeću stolicu u redu. Tako su
djeca vježbala abecedu kroz igru i upoznavala se s izvoditeljicama.

Izvoditeljice su za glazbenu radionicu pripremile glazbu i provele karaoke
s djecom školske dobi. Djeca su pjevala pjesme poput Vukovaru, ja te volim,
Leptiri, Ruka prijateljstva, Morski pas i slične pjesme na mikrofon, a
imala su i mogućnost da samostalno izaberu pjesme koje žele pjevati. Osim
što su pokazala svoj talent, djeca su kroz ovu aktivnost vježbala
socijalizaciju i toleranciju, a ujedno su se i dobro zabavila.

Comments are disabled.