Datum održavanja radionice: 24.6.2021.

Vrijeme održavanja radionice: od 17:30 do 19:30.

Mjesto održavanja radionice: Udruga sve aktivnosti provodi u javnom prostoru grada Vukovara na lokaciji Velebitska 16b za koji imamo potpisan Ugovor o najmu koji smo već dostavili za sve organizacije (korisnika i partnere).

Tema: Dječji interesi.

Materijali za radionicu: Vodene boje i papir, poligon, autići, memori kartice, zvučne igre, instumenti za sviranje.

Opis radionice: Dana 24.6.2021. u Udruzi Vukovarski leptirići održana je igraonica pod nazivom “Igrajmo se” za djecu predškolske dobi. U današnjoj igraonici izvoditelji su aktivnosti prilagodili dječjim interesima, pa smo tako za djecu pripremili igračke koje proizvode različite zvukove, memori kartice, vodene bojice i papir te poligon, ovisno o dječjim interesima, izvoditelji su se uključili u igru.

 Izvoditelji su s dijecom provodili individualno aktivnosti i poticali su ih na zajedničku igru. Izvoditelji su za dijete koje preferira poligon pripremili isti te su dijete poveli nekoliko puta preko njega, nakon toga je dijete samostalno biralo igru na poligonu, a i druga su se djeca priključila. Djetetu koje voli glazbene igre ponudili su sviranje na instrumentima i igračke koje proizvode različite zvukove, a poslije toga su pjevali s djetetom različite fraze koje je dijete pjevušilo. Djeci koja vole crtati izvoditelji su ponudili vodene boje. Stariji članovi su izrađivali crteže po svojim interesima i onome što im je drago, dok su mlađi članovi istraživali miješanje boja i na poticaj izvoditelja crtanje. Suradnja između mlađe i starije djece potiče međugeneracijsku solidarnost i učenje mlađe djece od starijih, a naše članice su se lijepo zabavile za vrijeme aktivnosti. Djeca su se samostalno igrala autićima ili memori karticama. Kako su prošle naše aktivnosti možete pogledati na slikama.

Comments are disabled.