Datum održavanja radionice: 6.7.2021.

Vrijeme održavanja radionice: od 17:30 do 19:30.

Mjesto održavanja radionice: Udruga sve aktivnosti provodi u javnom prostoru grada Vukovara na lokaciji Velebitska 16b za koji imamo potpisan Ugovor o najmu koji smo već dostavili za sve organizacije (korisnika i partnere).

Tema: Različite igre s pijeskom te vanjske aktivnosti.

Materijali za radionicu: Smeđi hamer papir, kistovi, boja za prste, pješčanik, plastične igračke za pješčanik, tobogan i lopta.

Opis radionice: Dana 6.7.2021. u Udruzi Vukovarski leptirići održana je igraonica pod nazivom “Pijesak naš najdraži” za djecu školske i predškolske dobi. Za ovu igraonicu izvoditelji su pripremili smeđi hamer papiru, posudicu s pijeskom preko koje su prelili temperu te su obojili pijesak. Po izboru djeca su crtala što su željela, pa je tako bio prikaz mora i trave na našem smeđem papiru. Kad su djeca s bojanjem završila, ruke su uronili u šareni pijesak i ostavljali tragove dlanova na drugom dijelu hamera.

Djeca koja nisu željela sudjelovati u aktivnosti vrijeme su provela u pješčaniku s plastičnim igračkama za igru, igrali su se na toboganu, klackalici ili s loptom. Igra u pješčaniku je vrlo važan faktor koji utiče na pozitivan razvoj kod djeteta. Kroz igru pijeskom djeca uče o veličini i strukturi pijeska, gledaju kako mijenja oblike, gnječe ga, grabe, oblikuju, tapkaju, maze, kopaju, preslaguju, vježbaju finu i grubu motoriku. Igra u pijesku ima umirujuć učinak na djecu. Pješčanik je također savršeni prostor za socijalizaciju djece.

Comments are disabled.