Datum održavanja radionice: 29.6.2021.

Vrijeme održavanja radionice: od 17:30 do 19:30.

Mjesto održavanja radionice: Udruga sve aktivnosti provodi u javnom prostoru grada Vukovara na lokaciji Velebitska 16b za koji imamo potpisan Ugovor o najmu koji smo već dostavili za sve organizacije (korisnika i partnere).

Tema: Učenje kroz igru te poticanje motoričkih i kreativnih vještina.

Materijali za radionicu: Vodene boje i papir, autići, komunikacijska ploča, igračke voća i povrća, narezani šareni papirići, ljepilo, smeđi papir.

Opis radionice: Dana 29.6.2021. u Udruzi Vukovarski leptirići održana je igraonica pod nazivom “Razvijamo se kroz igru” za djecu predškolske i školske dobi. Za današnju igraonicu izvoditelji su djeci pripremili komunikacijsku zvučnu ploču s bojama i šareno voće i povrće. Ideja igre bila je da djeca spoje boju s bojom voća. Kroz aktivnost smo imenovali različito voće, učili boje, vježbali praćenje uputa te kod djece koja još ne znaju boje poboljšavali poznavanje istih. Druga aktivnost koju su izvoditelji pripremili za djecu bila je lijepljenje šarenih papirića u srolani smeđi papir, koji će nam kasnije poslužiti kao dio makete bicikla.

U vrijeme slobodne igre, djeca su po svojim interesima crtala vodenim bojama, vozila se na autiću ili su povezivali slike vezicom s pripadajućim modnim dodacima. Za vrijeme slobodne igre, starije dijete je rado pomagalo mlađoj djeci, pokazivanje kako se koriste određene igre ili drugačije načine korištenja igara. Ovakva međudobna suradnje kod starije djece potiče razumijevanje potreba te toleranciju prema mlađoj djeci, a kod mlađe djece proširuje već postojeća znanja. Kako je prošla naša vesela igraonica možete pogledati na fotografijama.

Comments are disabled.