Održana je prva radionica na temu životinja u sklopu Igraonice u Vukovarskim Leptirićima. Izvoditeljice projekta su s djecom provele radionicu u kojoj su imitirali glasove životinja i njihovo kretanje. Kroz ovu radionicu djeca su kroz zabavu vježbala fleksibilnost mišića, balans, ravnotežu, osnaživali svoje glasove i učili kako se pojedina životinja glasa. 

Comments are disabled.