U dvorani Udruge Vukovarski leptirići održana je sportska radionica pod
nazivom “Igre zabavnih balona” za djecu predškolske i školske dobi.
Izvoditeljice su s djecom napuhale balone i pripremile dvoranu.

Za prvi izazov izvoditeljice su pripremile obruče na podu koji su bili
posloženi u ravnu crtu. Na kraju crte je bio koš. Djeca su dobila zadatak
staviti balone između koljena i skakutati u obruč i izvan njega do koša, a
zatim balon ubaciti kroz koš.
Nakon što su sva djeca uspješno izvršila izazov, obruče smo poredali u dva
reda te su djeca ponovno skakutala kroz obruče i u paru ubacivala balone
kroz koš.

Drugi izazov koji su djeca imala bio je sjesti na pod i podići se u pozu
raka. S loptom na trbuhu djeca su se kretala kao rakovi do kraja dvorane
unatrag pa unaprijed.

Za kraj izvoditeljice su pripremile obruče na podu u obliku kruga. Djeca su
stajala unutar obruča i s uputom da obruč ne napuštaju, dodavali su se s
balonom. Djeca su brojala koliko puta su uspjela vratiti balon u zrak kada
je počeo padati, smijala su se i dobro su se zabavljali.

Kroz ovu aktivnost djeca su vježbala ravnotežu, mišiće cijeloga tijela,
razvijala su kontrolu pokreta, timski rad i pružanje potpore djeci koja s
njima sudjeluju u aktivnostima.

Comments are disabled.