Mnogi polaze sa stavom da je komunikacija najlakša stvar na svijetu i da svi znaju kakao komunicirati. Međutim nije isto znati riječi i fraze jednog jezika i znati kako pravilno prenijeti i primiti poruku, voditi uspješne razgovore i ostvariti komunikacijski cilj. Kada tako postavimo stvari, jezik je samo alat koji koristimo, a način na koji ćemo ga upotrijebiti je pitanje uspješno komunicirane poruke!

Spremni smo učiti…

Hvala Katarina Horvat 

Comments are disabled.