Na ovom interaktivnom predavanju sudionici, roditelji i stručnjaci, imat će priliku dodatno
istražiti i osvijestiti koja ponašanja u radu i odgoju djece doživljavaju teškima i izazovnima te
koji postupci roditelja i stručnjaka, koji brine o djeci najviše, pomažu djeci povezati se sa
svojim kapacitetima za samoregulaciju emocija i ponašanja te zdrav razvoj samosvijesti i
dobre slike o sebi.


Sudionici će se upoznati s potrebama djece, ključnim procesima u razvoju dječjega mozga,
naučiti o važnosti osvještavanja vlastitih stavova, misli i osjećaja u izazovnim trenutcima te
doznati praktične načine nošenja s izazovnim i kriznim situacijama, kao i načinima
komuniciranja koji pomažu uspostaviti i održavati povezanost s djetetom.
Interaktivno predavanje vodi:

Martina Špaček, dipl. psih.- prof., Centar za socijalnu skrb Vukovar, Podružnica Obiteljski centar

P R O G R A M – 27. SVIBNJA 2021.
09,50: sati Dolazak i prijava sudionika
10,00 – 12,00 sati: Predavanje i evaluacija; Podjela potvrdnica o sudjelovanju
12,00: – Domjenak


Predavanje je osigurano u okviru projekta Rastimo, igrajmo se i učimo zajedno! –
program poludnevnog boravka za djecu Vukovara, financiran sredstvima Europske
unije iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u partnerstvu sa Centrom za
socijalnu skrb Vukovar i OŠ Blage Zadre Vukovar.


Više o projektu: https://www.vukovarski-leptirici.hr/projekti/ i donatoru: www.esf.hr

Comments are disabled.