Sastanak je održan dana 30.07.2020. godine u prostoriji Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, u ulici Velebitska 16b, Vukovar s početkom u 10,00 sati.

Sastanku su prisustvovali: Viktorija Matin, Slađana Trbulin i Hrvoje Vidović ispred udruge Vukovarski leptirići, Ivan Szabo i Ivona Vrebac ispred Javne ustanove Sportski objekti Vukovar, Marija Budimir ispred ustanove Društvo Naša djeca Vukovar te Kruno Šarić ispred Vukovarsko-srijemske županije.

Između ostalog, planirane su aktivnosti za rujan i listopad o. g. te ovim putem najavljujemo dva velika sportska događaja:

  • Mala olimpijada – planirana za 10. rujan 2020. uoči obilježavanja dana Hrvatski olimpijski dan (HOD). U okviru našeg velikog sportskog događaja u planu je i Okrugli stol na temu: Važnost sporta za djecu s poteškoćama u razvoju.

Kroz integrirani sportski program uključit će se djeca s poteškoćama u razvoju i djeca školske dobi s područja grada Vukovara i šire, sportske udruge, poznate sportske ličnosti i zainteresirana javnost. Planirano je 150 sudionika na ovom sportskom događaju.

  • Međunarodni dan sporta – drugi značajni sportski događaj planiran je za početak listopada o. g. ( prvi tjedan u mjesecu) u suradnji sa gradskim vrtićima DV Vukovar I i DV Vukovar II, uz mogućnost uključenja drugih dionika. Planirano je 100 sudionika na ovom sportskom događaju. Detaljno planiranje za ovo sportsko događanje predviđeno je sredinom rujna.

Cilj sportskih događanja jeste inkluzija djece s TUR s djecom vrtićke odnosno školske dobi na području Vukovara i šire te stvaranje prostora da navedena sportska događanja budu tradicionalna u Vukovaru, uz potporu Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.

Do same realizacije sportskih događanja u planu su radni sastanci i epidemiološke pripreme u suradnji sa županijskim Stožerom civilne zaštite.

Ističemo kako je kroz projekt Što sve sportom mogu ja! kreiran idealan program namijenjen djeci s TUR:

  • Sportske aktivnosti u prostorijama Vukovarski leptirići – bogato opremljena dvorana i dvorište Udruge,
  • Integrirani-rekreativni program ritmičke gimnastike i plesa u prostorijama partnera Društva naša djeca te
  • Integracija – zajednički gimnastički trening na bazenima kod partnera Sportski objekti Vukovar

Kroz kreirani sportski program potiče se višestrani psihosomatski razvoj djece, gradi se samopouzdanje, stvara interakcija među djecom te prepoznaje potencijalna sportska nadarenost.

Ukoliko želite biti dio naše sportske obitelji i dati doprinos u provedbi dvije najavljene velike sportske aktivnosti možete nam se priključiti kao volonter/ka.

Više informacija možete dobiti na email: vu.leptirici@gmail.com ili na broj telefona: 098 943 9406.

Pratite nas i dalje! Dobro došli!

Comments are disabled.