U navedenom mjesecu na aktivnostima projekta sudjelovalo je 155 korisnika
U mjesecu lipnju 2021. projekt se prema planu izvodi na sve tri lokacije. Ukupan broj
je 155, a od toga je u Iloku 68, u Vukovaru 36, te u Osijeku 51.
Ovaj tjedan smo prolazili razne poligone sa preprekama. Igrali smo razne igre, a neke
od njih jesu lovice, nogomet, tenis. Podijelili smo djecu u dvije skupine, te su igre s loptom
igrali u dva tima uz pomoć markera na sebi. Djeca sa aktivnosti odlaze sretna i zadovoljna,
pozitivno reagiraju na sve pohvale i konstruktivne kritike trenera. Također, evidentan je
napredak u smislu discipline, timskog rada, socijalizacije i međusobne interakcije. Kroz
godinu dana oni su napredovali te je njihova koordinacija, fleksibilnost, preciznost, snaga i
brzina značajno bolja. Na taj način smo najviše pomogli svojim korisnicima te im olakšali
svakodnevne aktivnosti.

Comments are disabled.