U navedenom mjesecu na aktivnostima projekta sudjelovalo je 161 korisnik

U mjesecu travnju 2022. na projektu je sudjelovalo 161 korisnika od čega je 52 u Osijeku, 69 u Iloku a 41 u Vukovaru. Kroz mjesec smo aktivnosti bazirali na vježbama puzanja i provlačenja, a neke od vježbi koje smo koristili su: provlačenje kroz noge jedni drugima, provlačenje kroz ili ispod raznih pomagala. Djeci su navedene vježbe bile zanimljive, ali su neka djeca imala poteškoće te su im provlačenja išla sporije nego što je uobičajeno. Uz navedene vježbe, koristili smo i švedske ljestve raznih oblika kako bi djeca naučila osnovna kretanja u obliku penjanja. Većina djece je penjanje savladalo bez većih problema. Na kraju aktivnosti smo djecu učili osnovne tehnike borilačkih vještina. Djeca su vrlo zainteresirana za tu vrstu aktivnosti te ćemo pokušati što više prakticirati osnovne tehnike iz borilačkih vještina.

Comments are disabled.