U navedenom mjesecu na aktivnostima projekta sudjelovalo je 150 korisnika
U mjesecu svibnju 2021. projekt se prema planu izvodi na sve tri lokacije. Ukupan broj je
150, a od toga je u Iloku 68, u Vukovaru 23, te u Osijeku 59. Ovoga mjeseca radili smo na
poboljšanju tehnike izvođenja vježbi jakosti i snage. Funkcionalno smo aktivirali veće
mišićne skupine lokomotornog sustava kako bi našim korisnicima olakšali svakodnevne
aktivnosti. Tako smo poboljšali tehniku disanja, položaj trupa i udova za vrijeme mišićnih
kontrakcija i samim time smanjili mogučnost ozljeđivanja. Također s boljim vremenskim
prilikama aktivnosti smo odrađivali na otvorenom, stoga ssmo dio vremena posvetili
poboljšanju aerobnih kapaciteta, brze promjene smjera kretanja, te kroz razne poligone
poboljšali koordinaciju. Na kraju svakog sata djeca vode vježbe istezanja u svrhu prevencije
ozljeda te samim time uče biti samostalni.

Comments are disabled.