U navedenom mjesecu na aktivnostima projekta sudjelovalo je 155 korisnikaU travnju 2023. projekt se prema planu izvodi u prostorijama Udruge roditelja djece s
poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići ( 37 korisnika) , u Osnovnoj školi Julija Benešića u Iloku (68 korisnika) i Centru za odgoj i obrazovanje Ivan Štark ( 50 korisnika).
Ovoga mjeseca uspješno smo odradili sve planirane sportske aktivnosti projekta. Cilj nam je bio poboljšati motoričke sposobnosti kroz različite timske igre kako bi djeca naučila surađivati jedna s drugima. Kroz takav način aktivnosti djeca razvijaju i socijalne vještine koje ih potiču na suradnju i komunikaciju sa drugim korisnicima. Djeca prihvaćaju takvu
vrstu aktivnosti iako nekada teško prihvaćaju neuspjeh. Provodili smo razne timske aktivnosti s rekvizitima i bez njih, a neke od njih su: nogomet, rukomet, graničar i trčanje s štafetama. Ovoga mjeseca bilježimo nešto manji broj dolazaka zbog uskršnjih praznika te bolesti kod naših korisnika.

Comments are disabled.