PROJEKT: Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!

JAVNA AKCIJA “HODAJ U MOJIM CIPELAMA”

U današnje doba vrlo je jasno da u hrvatskom društvu ne postoji namjera da se osobe s invaliditetom diskriminira. Naprotiv, o osobama s invaliditetom se bez izuzetka govori s velikim pijetetom (što zapravo jasno ukazuje na različitost) i s puno lijepih riječi, na kojima uglavnom sve ostaje. Kroz ovaj model jasno je nerazumijevanje jer osobe s invaliditetom traže ravnopravnost, a ne poseban tretman i položaj. Traže podršku zahvaljujući kojoj bi mogli koristiti svoje preostale potencijale, a ne “oslobođenje” od dužnosti i aktivnosti, odnosno pasivnost i isključivanje.

Zbog svega navedenog su edukacija, informiranje i podizanje razine svijesti o pravom značenju ravnopravnosti kad se govori o invaliditetu izuzetno važni i na prvom mjestu u suzbijanju diskriminacije na osnovi invaliditeta.

Active Citizens Fund Hrvatska

#acfhrvatska #acfcroatia #acfprojekti #zavrtimozainkluzijuzajedno   #društvenauključivost #sudjelovanje #inkluzija  #djecasteškoćamaurazvoju #osnaživanje #osobesinvaliditetom

Comments are disabled.