Poteškoće s pažnjom i koncentracijom, impulzivnost i hiperaktivnost glavni su simptomi koji opisuju ADHD. Navedeni simptomi prisutni su u tolikoj mjeri da značajno narušavaju obiteljske odnose, odnose s vršnjacima te funkcioniranje na odgojno-obrazovnom nivou. Ovo je jedan od najčešće dijagnosticiranih poremećaja kod djece.

Učinci neurofeedback terapije na ADHD dokumentirani su i istraženi u brojnim studijama

Neurofeedback terapijom bilježe  se pozitivni efekti u smanjenju impulzivnosti i hiperaktivnosti, a poboljšava se stabilnost raspoloženja, spavanja, povećanja pažnje i koncentracije.

Neurofeedback terapijom, u kombinaciji s drugim terapijama, može se doći do normalizacije ponašanja i poboljšanja uspjeha u školi, poboljšanja socijalnog funkcioniranja te uopćeno bolje prilagodbe u svakodnevnom životu

Vaš stručni tim !

Comments are disabled.