Nije jer je terapija usmjerena ka ometajućim simptomima i njihovom smanjenju?

Često se događa da su kod djeteta prepoznati određeni elementi iz spektra autizma, no poremećaj je još u promatranju. Poremećaji iz spektra autizma imaju četiri ključna obilježja: oštećenja socijalne aktivnosti, kvalitativno oštećena komunikacija, ograničeni interesi te stereotipno ponašanje.

Terapija djece s poremećajem iz spektra autizma uključuje različita područja: poticanje verbalnog izražavanja, poboljšanje pažnje i koncentracije, socijalno ponašanje, smanjenje stereotipija, teškoća sa spavanjem itd.

Neurofeedback metoda pokazala se kao učinkovita suportivna metoda u terapiji autizma. Kroz smanjenje simptoma utječe na poboljšanje funkcioniranja u svakodnevnim situacijama pa tako i na kvalitetu života osoba u spektru autizma i njihove obitelji.

Vaš stručni tim!

Comments are disabled.