Poremećaj iz spektra autizma složeni je neurorazvojni poremećaj karakteriziran poteškoćama u komunikaciji, učenju, motorici, socijalnim i jezičnim vještinama. Za prepoznavanje znakova autizma ne može se odrediti točna dob, međutim najčešće se prepoznaje u ranom djetinjstvu između 2. i 3. godine života.

Terapija djece s poremećajem iz spektra autizma polazi od individualnog pristupa. Svrha terapije je smanjiti izražaj simptoma koji ometaju svakodnevno funkcioniranje te poboljšati kvalitetu života.

Učinci neurofeedback metode na poremećaje iz spektra autizma dokazani su u brojnim istraživanjima

Istraživanja su pokazala da kod velikog broja djece s poremećajem iz spektra autizma je izmijenjena funkcionalna povezanost unutar i između neuronskih krugova u mozgu. Funkcionalna povezanost uzrokuje promjene u obradi informacija koje dijete putem osjetila prima iz okoline i koje otežavaju normalno funkcioniranje.

Upravo s neurofeedback treningom mogu se u određenoj mjeri normalizirati ne funkcionalni obrasci. Djeca s poremećajem iz spektra autizma postižu odlične rezultate ovom vrstom treninga.

Poboljšanja su najviše zabilježena u području pažnje, verbalne i neverbalne komunikacije, socijalnoj interakciji i smanjenju motoričke aktivnosti te boljoj samoregulaciji. U konačnici neurofeedback metoda utječe na poboljšanje funkcioniranja u svakodnevnim situacijama te samim time ima utjecaj na kvalitetu života.

Comments are disabled.