Udruga Vukovarski leptirići – ŠTO SVE SPORTOM MOGU JA! za razdoblje od 2019 – 2022.

Vukovarsko – srijemska županija – 02.12.2019.

Vukovarsko – srijemska županija – 20.03.2019.

Vinkovačka televizija – 20.03.2019.

Sportski objekti Vukovar – 29.04.2019. 

Sportski objekti Vukovar – 2019/2020.

Vukovarsko – srijemska županija – 07.01.2020.

Hrvatski radio Vukovar – 08.01.2020.

Društvo naša djeca Vukovar – 2019 – 2021. 

Hrvatski radio Vukovar – 20.03.2020.

Sportski objekti Vukovar – 21.03.2020.

Sportski objekti Vukovar – 28.05.2020.

Sportski objektu Vukovar – 07.09.2020.

Hrvatski radio Vukovar – 11.09.2020.

Radio Dunav – 11.09.2020.

Hrvatski radio Vukovar – 05.02.2021.

HRT Radio Osijek – 06.02.2021.

Grad Vukovar – 06.04.2021.

Grad Vukovar – 06.04.2021.

Cronika.hr – 06.04.2021.

Vukovarsko – srijemska županija – 12.04.2021.

VUKOVARSKE NOVINE: 

  • 05.03.2021. – članak Vu-novine br. 728
  • 02.04.2021. – članak Vu-novine br. 730
  • 30.04.2021. – članak Vu-novine br. 732

RADIJSKE EMISIJE:

  • 28.10.2020. – Aktualno na 97,50 – HR Županja 
  • 11.03.2021. – Emisija Vukovarski leptirići – Radio Dunav 
  • 09.04.2021. – Emisija Inicijativa – Radio Borovo 
  • 26.05.2021. – Što sve Sportom mogu ja! – Radio Borovo
  • 04.06.2021. – HR Županja