Udruga Vukovarski leptirići

ŠTO SVE SPORTOM MOGU JA! za razdoblje od 2019 – 2022.

 • Vukovarsko – srijemska županija – 02.12.2019.

Prilog o projektu: http://www.vusz.hr/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/u-sklopu-projekta-sto-sve-sportom-mogu-ja-odrzan-drugi-koordinacijski-sastanak

 • Vukovarsko – srijemska županija – 20.03.2019.

Prilog o projektu: http://www.vusz.hr/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/predstavljen-projekt-sto-sve-sportom-mogu-ja

 • Vinkovačka televizija – 20.03.2019.

Prilog o projektu: https://vktv.tv/sto-sve-sportom-mogu-ja-projekt-namjenjen-djeci-s-poteskocama-u-razvoju/

 • Sportski objekti Vukovar – 29.04.2019. 

Prilog o projektu: https://sov.hr/projekt-sto-sve-sportom-mogu-ja-prijave/

 • Osijek031.com  – 29.04.2019.

Prilog o projektu: http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=77579

 • Sportski objekti Vukovar – 2019/2020.

Prilog o projektu: https://sov.hr/projekti/sto-sve-sportom-mogu-ja/

Prilog o projektu: http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=77579

 • Vukovarsko – srijemska županija – 07.01.2020.

Prilog o projektu: http://www.vusz.hr/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/sportske-aktivnosti-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju-u-sklopu-projekta-sto-sve-sportom-mogu-

 • Hrvatski radio Vukovar – 08.01.2020.

Prilog o projektu: http://www.hrv.hr/vijesti/vijesti/item/17361-besplatne-sportske-aktivnosti-za-djecu-s-poteskocama-u-razvoju

 • Novosti.hr – 08.01.2020.

Prilog o projekt: https://novosti.hr/poziv-roditeljima-djece-s-poteskocama-u-razvoju-iz-vukovarsko-srijemske-i-osjecko-baranjske-zupanije/

 • Društvo naša djeca Vukovar – 2019 – 2021. 

Prilog o projektu: https://www.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-Na%C5%A1a-djeca-Vukovar-1682621085337435

 • Hrvatski radio Vukovar – 20.03.2020.

Prilog o projektu: http://www.hrv.hr/vijesti/vijesti/item/15606-javnosti-predstavljen-projekt-vukovarskih-leptirica

 • Sportski objekti Vukovar – 21.03.2020.

Prilog o projektu: http://sov.hr/sto-sve-sportom-mogu-ja-projekt-namjenjen-djeci-s-poteskocama-u-razvoju/

 • Sportski objekti Vukovar – 28.05.2020.

Prilog o projektu: https://sov.hr/sportske-aktivnosti-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju-projekt-sto-sve-sportom-mogu-ja/

 • Volonterski centar Vukovar  – 12.08.2020.

Prilog o projektu: http://volonterski-vu.proni.hr/poziv-za-volontiranje-vukovarski-leptirici/  

 • Sportski objektu Vukovar – 07.09.2020.

Prilog o projektu: https://sov.hr/iv-koordinacijski-partnerski-sastanak-projekta-sto-sve-sportom-mogu-ja/

 • Hrvatski radio Vukovar – 11.09.2020.

Prilog o projektu: http://www.hrv.hr/vijesti/vijesti/item/19411-mala-olimpijada-u-vukovarskim-leptiricima

 • Radio Dunav – 11.09.2020.

Prilog o projektu: https://radio-dunav.com/dunav-info-11-9-2020-1100h/

 • OŠ Blage Zadre – 16.09.2020.

Prilog o projektu: http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/?news_hk=5386&news_id=1106&mshow=721

 • Hrvatski radio Vukovar – 05.02.2021.

Prilog o projektu: http://www.hrv.hr/vijesti/vijesti/item/21197-projekt-sto-sve-sportom-mogu-usao-u-zavrsnu-godinu

 • HRT Radio Osijek – 06.02.2021.

Prilog o projektu: https://radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/vukovarski-leptirici-sto-sve-sportom-mogu-ja/258620/

 • Vukovarsko-srijemska županija – 12.02.2021.

Prilog o projekt: http://www.vusz.hr/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/sto-sve-sportom-mogu-ja

 • Vukovarsko-srijemska županija – 30.03.2021.

Prilog o projektu: http://www.vusz.hr/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/sto-sve-sportom-mogu-ja-1

 • Grad Vukovar – 06.04.2021.

Plakat o upisu: https://www.vukovar.hr/plakati/15286-projekt-sto-sve-sportom-mogu-ja

 • Grad Vukovar – 06.04.2021.

Prilog o projektu: https://www.vukovar.hr/civilno-drustvo/210-udruge/15285-sto-sve-sportom-mogu-ja-besplatni-sportski-program

 • Cronika.hr – 06.04.2021.

Prilog o projektu: https://cronika.hr/2021/04/vukovar-sto-sve-sportom-mogu-ja-besplatni-sportski-program/

 • Vukovarsko – srijemska županija – 12.04.2021.

Prilog o projektu: http://www.vusz.hr/novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/sto-sve-sportom-mogu-ja

 • Cronika.hr – 15.04.2021.

Prilog o projekt: http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/?news_hk=5386&news_id=1106&mshow=721

 • Breza.hr – 28.05.2021.

Prilog o projektu: https://breza.hr/breza-vukovar/sportsko-druzenje-s-vukovarskim-leptiricima/  

 • OŠ Nikole Andrića – 28.05.2021.

Prilog o projektu: http://os-nandrica-vu.skole.hr/?news_id=2961#mod_news  

 • Glas Slavonije – 19. listopada 2021. – novinski članak

Prilog o projektu: http://www.glas-slavonije.hr/vijest.aspx?id=476998

VUKOVARSKE NOVINE – izdvojeni članci: 

 • 05.03.2021. – članak Vu-novine br. 728
 • 02.04.2021. – članak Vu-novine br. 730
 • 30.04.2021. – članak Vu-novine br. 732

RADIJSKE EMISIJE (plaćene i informativne): 

 • 07.05.2019. – Hrvatski radio Vukovar (pl.)
 • 20.05.2019. – Radio Osijek (pl.)
 • 28.10.2020. – Aktualno na 97,50 – HR Županja (pl.)
 • 11.03.2021. – Emisija Vukovarski leptirići – Radio Dunav 
 • 09.04.2021. – Emisija Inicijativa – Radio Borovo 
 • 26.05.2021. – Što sve Sportom mogu ja! – Radio Borovo 
 • 04.06.2021. – HR Županja 
 • 28.12.2021. – Hrvatski radio Vukovar (pl.)

Comments are disabled.