Održana je prva kreativna radionica u Vukovarskim leptirićima u sklopu
Igraonice s djecom predškolske dobi. Izvoditeljice su sa svakim djetetom
individualno iscrtavale šablonu krune koju su potom izrezivali pomoću
škarica. Na papiru A4 formata, uz pomoć ravnala i olovke, djeca su
iscrtavala trokute različitih veličina koji su međusobno bili spojeni.
Nakon što su ih izrezali, dobili su papirnatu krunu. Tako su djeca vježbala
crtanje geometrijskih oblika, rezanje škarama, finu motoriku i
manipulativnu spretnost.

Comments are disabled.