Danas se obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Međunarodni dan
osoba s invaliditetom obilježava se 30-ak godina. Naime, svrha njegova
obilježavanja je postizanje boljeg razumijevanja problema invaliditeta u
široj zajednici te ostvarenja svih prava koje osobe s invaliditetom imaju,
kao i njihove potpune uključenosti u društvo u kojem žive.

Comments are disabled.