Položaj ovih osoba i djece s invaliditetom u društvu je još uvijek težak i
nerješen.
U Hrvatskoj tako izostaju aktivnosti i usluge za djecu s CP na područjima
rane intervencije u djetinjstvu, zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite
na načelima dostupnosti, sveobuhvatnosti, pristupačnosti i usmjerenosti na
obitelj. Nije osigurana ravnomjerna regionalna pokrivenost uslugama
uspostavom mobilnih timova podrške koji uključuju stručnjake različitih
profila koji pružaju usluge psihosocijalne rehabilitacije kao ni regionalni
centri za ranu intervenciju djece s CP. Izostaju osigurani mobilni stručni
timove radi pružanja pomoći i podrške u odgojno-obrazovnom procesu i
zadovoljavanja potreba djece s CP. Posebno su ugrožena djeca s CP koja žive
u manjim gradovima i ruralnim sredinama.

Comments are disabled.