I još jedna vrijedna nagrada krasi našu Udrugu: Nagrada za primjer dobre
prakse uključivanja volontera – 2020. godine.
Nagradu je primila naša Željka Toth, dopredsjednica Udruge.


Ovo je nagrada vrijedna truda i angažmana naših djelatnika i roditelja
volontera za sve učinjeno u ovoj godini.
Dragi volonteri Leptirići veliko hvala za sve učinjeno do sada!

Comments are disabled.