Kod Neurofeedback metode pomoću elektroencefalograma (EEG-a) snimamo električnu aktivnost mozga. Ta aktivnost se opisuje pomoću moždanih valova, a svaki moždani val povezuje se s točno određenim mentalnim stanjem. Ovisno na kojoj lokaciji na kori mozga se javlja dotični val govorimo o indikacijama za neke poteškoće. Primjerice, ako postoji problem pažnje, onda mozak radi sporije i dominiraju spori moždani valovi, ako se krenemo koncentrirati ili rješavati neki mentalni zadatak mozak se ubrzava, a ako ulažemo previše mentalne energije i napetosti u zadatak, mozak radi prebrzo…

Comments are disabled.