Vukovarski Leptirići
Objavljuje Viktorija Matin · 1. lipnja ·

Testa razumijevanja gramatike- TROG-2:HR –

Roditelji su uglavnom usmjereni na specifičnosti govora djeteta te često zanemaruju i/ili ne uočavaju koliko dijete zapravo razumije. Također, stručnjaci koji uočavaju da dijete ima poteškoća s razumijevanjem govora često ne mogu sa sigurnošću reći i utvrditi što dijete točno ne razumije i kojim jezičnim sustavom još nije ovladalo. Logopedica Barbara Augustinović sudjelovala je na jednodnevnoj edukaciji za provedbu Testa razumijevanja gramatike- TROG-2:HR.

Test razumijevanja gramatike – druga verzija (TROG-2:HR) receptivni je jezični test kojim se procjenjuje razumijevanje hrvatske gramatike s obzirom na fleksiju, funkcionalne riječi i redoslijed riječi. TROG-2:HR omogućava ispitivaču ne samo procjenu sudionikova razumijevanja gramatike u usporedbi s drugim sudionicima iste dobi, nego otkriva i njegova specifična područja teškoće. Ima široku primjenjivost jer obuhvaća dobni raspon od 4 godine nadalje.

TROG-2 sadrži 80 ispitnih čestica, a svaka čestica se sastoji od rečenice i 4 ponuđene slike, među kojima ispitivana osoba treba odabrati sliku koja odgovara rečenici u tom zadatku. Razumijevanje se procjenjuje metodom višestrukog izbora, gdje je slika koja odgovara zadanoj rečenici suprotstavljena s tri slike čije se rečenice razlikuju u gramatičkom ili leksičkom elementu. U testu se koriste jednostavne imenice, glagoli i pridjevi.

Blokovi čestica omogućuju korištenje TROG-a-2-HR u kvalitativnoj dijagnostici za otkrivanje struktura koje su problematične ispitivanoj osobi. Ispitivanje ovim testom nije vremenski ograničeno, a primjena najčešće traje između 10 i 15 minuta.

Comments are disabled.