Svakim danom sve više napredujemo!!!

SOUNDSORY SLUŠALICE

Program glazbe i pokreta za mozak i tijelo

Soundsory je multisenzorni program koji poboljšava motoričke i kognitivne sposobnosti.Program se sastoji od posebno dizajnirane glazbe koja je neuroakustički izmijenjena i od niza vježbi utemeljenih na pokretu.
Soundsory je dizajniran da bude siguran, učinkovit i da pomaže svima, a posebno osobama koje imaju:poremećaj iz spektra autizma i razvojne poteškoće, poremećaj senzorne integracije i slušnog procesiranja, kašnjenje u motorici, ravnoteži i koordinaciji, poremećaj deficita pažnje sa ili bez hiperaktivnosti.
Soundsory može imati utjecaj na: shvaćanje uzročno-posljedičnih veza, praksiju i motoričko planiranje, percepciju i snalaženje u prostoru, sposobnost praćenja uputa, čitanje i pisanje te pažnju i koncentraciju.
Glazba je posebno snimljena da naglasi ritam zvukova i aktivira tijelo na pokret. Elektronski je obrađena korištenjem patentiranog dinamičkog sustava filtriranja. U Soundsoryju zvuk se prenosi i zračnom i koštanom provodljivosti što dovodi do jedinstvene i učinkovite stimulacije auditornog i vestibularnog sustava.
Vježbe utemeljene na pokretima tijela su osmišljene da bi pojačale Integraciju mozga i tijela kroz napredovanje u razvoju. Oneobuhvaćaju integraciju primitivnih refleksa, podržavajući i razvijajući svjesnost o tijelu, sposobnost kontrole položaja tijela kao i koordinaciju tijela. Jačajući ove osnovne senzomotoričke vještine, vide se poboljšanja u složenijim kognitivnim funkcijama koje pomažu u učenju.

Comments are disabled.