Dana 20. svibnja 2020. godine u prostorijama Udruge Vukovarski leptirići, održan je sastanak
s projektnim partnerima –Centar za socijalnu skrb Vukovar i Osnovna škola Blage Zadre te s
predstavnikom Grada.

Na sastanku su se razmijenila iskustava rada s ciljanom skupinom te su
dogovorene pojedinosti vezane za buduće aktivnosti koje nam dolaze u skorije vrijeme.

Partneri su ukazali na važnost poludnevnog boravka te iskazali zadovoljstvo s do sada
postignutim rezultatima koji su već vidljivi kod osnovnoškolaca.

Comments are disabled.