“Sustavi su podkapacitirani, nepripremljeni, stručni kadar nedovoljno educiran. Odgajatelji, učitelji, nastavnici nisu spremni za rad s njima, nedostaje stručnog kadra i stručnih suradnika, skupine djece su prevelike i postoji velik manjak izvaninstitucionalnih usluga i sadržaja za provođenje socijalnih usluga i kvalitetnog slobodnog vremena te nedostupnost brojnih terapija koje su djeci s teškoćama neophodne kako bi napredovala. Sustav je obvezan zajamčena prava osigurati, a civilno društvo je to koje rješenja ima, ali dok igramo kao suparnici, a ne partneri s istim ciljem, promjene neće biti moguće”, navode iz te udruge. Ciljevi koje žele postići su sljedeći: 1. Predložiti javne politike i izmjene propisa usmjerene unapređenju prava djece s teškoćama, osoba s invaliditetom i socijalno isključenih skupina te financiranja socijalnih usluga u zajednici; 2. Ojačati kapacitete djelatnika odgojno obrazovnih ustanova i iz sustava socijalne skrbi; 3. Senzibilizirati javnost i potaknuti interkulturalni dijalog kroz Medijsku kampanju: 4. Povećana podrška ljudskim pravima, vladavina prava i dobro upravljanje; 5. Planirane aktivnosti i promjene promicat će europske standarde socijalnih usluga i promicati prava djece s teškoćama i djece u riziku i time implementirati Nacionalnu strategiju za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, koja se temelji na Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, a koje je Hrvatska jedna od prvih potpisnica 2007. godine, a koja je od tada nažalost, ostala samo slovo na papiru.

http://generacija.hr/solidarnost-na-djelu/traze-promjene-vukovarski-leptirici-pisali-vladi-djeca-s-teskocama-i-osobe-s-invaliditetom-nisu-teret-drustva-vrijeme-je-da-se-pocnu-postivati-njihova-prava/
Comments are disabled.