Projekt INsport

Nositelj projekta Sportski objekti Vukovar, partneri OŠ Josip Matoš, Grad Vukovar i Udruga Vukovarski leptirići.

Osnovana je radna skupina radi kreiranja novih sportskih programa i trogodišnjeg plana i programa provedbe sportskih aktivnosti za djecu s teškoćama, koja je bila u posjeti Finskoj u obilasku sportskih organizacija koje rade sa djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom.

Kod njih postoji inkluzija, viša razina uvažavanja djece s teškoćama. Tretira ih se kao potpuno ravnopravne sudionike u sportu, uz osiguranu permanentnu individualnu pomoć u situacijama kada je neophodna.

Uspješna inkluzija znači kako su sva djeca aktivno uključena u sve aspekte života.

Iako je inkluzija kod nas u začetku, mladi entuzijasti, ali i oni malo stariji krenuli su na put ka tome…

Vjerujemo da ako ima dobre volje može se puno toga ostvariti. U naredne tri godine, kroz projekte, možemo ostvariti promjene.

Comments are disabled.