U četvrtak 3.9.2020. u prostoru Vukovarskih leptirića održana je Plesna
radionica za djecu predškolske dobi. Aktivnost je predvođena volonterkom
Ivone Hrgić koja je djecu učila početnim koracima Disko Fox-a, a
izvoditeljica je djeci pomagala u koordinaciji koraka. Djeca su plesala na
glazbu Ivane Radovniković – Bajke u Pjesmama: Snjeguljicu, Ružno pače,
Ivica i Marica, Petar Pan i Trnoružica. Za ovu aktivnost izvoditeljica je
pripremila isprintane otiske stopala i zalijepila ih na pod kako bih djeca
vizualno mogla pratiti korake Disko Fox-a.


Ova aktivnost kod djece je poticala maštu, izražavanje kroz ples, razvoj
koordinacije i balansa, te usklađivanje ritma s pokretima plesa. Djeca su
se zabavila izvodeći ovu aktivnost i naučila osnovne korake novog plesa.

Comments are disabled.