Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje se ne
mogu služiti govornim jezikom i/ili imaju teškoće jezičnoga razumijevanja
uslijed različitih teškoća, poremećaja i oštećenja (djeca i osobe s
motoričkim teškoćama (cerebralna paraliza, distoni sindrom i sl.),
višestrukim teškoćama, intelektualnim teškoćama, komunikacijskim teškoćama
i poremećajem iz spektra autizma, oštećenjem vida, oštećenjem sluha, djeca
s neurorazvojnim rizikom, djeca s jezičnim i govornim teškoćama.

Cilj upotrebe nekog od oblika potpomognute komunikacije je ostvarenje
funkcionalne komunikacije, cjelovito sudjelovanje u dobno primjerenim
aktivnostima te stjecanje novih znanja i iskustava.

Kod nekih korisnika ona je samo privremeno sredstvo komunikacije, a kod
nekih se koristi kao primarno i trajno sredstvo komunikacije.

Comments are disabled.