Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su je prihvatile i ratificirale.

Republika Hrvatska je bila među prvim zemljama koja je potpisala Konvenciju, ali nažalost ista se ne poštuje. Prava djece nemaju rok trajanja. Ona su univerzalna i trajna. Ne smiju nestati završetkom jednog projekta!

Budućnost naše djece počinje sada! Pružimo im nadu i šansu za bolje sutra.

Comments are disabled.