U okviru projekta  Support- izgradnja kapaciteta OCD-a za rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju u kriznim situacijama, prošlog tjedna djelatnice udruge Vukovarski leptirići Danijela Maurović i Maja Milidrag sudjelovale su na trodnevnoj edukaciji u E-glas centru u Rijeci.

Djelatnice su imale priliku slušati predavanja prof.dr.sc. Miroslava Vrankića na temu asistivnih tehnologija, upoznati se s najsuvremenijom asistivnom tehnologijom koja se koristi u našoj zemlji te naučiti primjenjivati istu.

U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za nabavku suvremene asistivne tehnologije, softvera i opreme preko koje će naša djeca, korisnici, imati priliku komunicirati, učiti i igrati se.

Za neku od naše neverbalne djece asistivna tehnologija je jedini način za pustiti svoj glas u svijet. 

Projekt je financiran sredstvima  iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 (85%), sufinanciran   od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%)

Comments are disabled.