Na Veleučilištu Lavoslav Ružička je 14. travnja 2012. godine organizirano predavanje o ABR metodi. Predavač je bio ABR trener Slobodan Vujasić, koji vodi ABR kurs u Hrvatskoj. ABR je metoda rehabilitacije odraslih i djece s oštećenjem mozga i mišićno-koštanog sustava, bazirana na biomehaničkim principima. Neinvazivan metod remodeliranja mekih tkiva i rekonstrukcije mišićno-koštanog sustava omogućava da se kroz predviđene faze ostvari poboljšanje mišićno-koštanog sustava, koje se automatski pretvaraju u poboljšanje motorne funkcije.

ABR se direktno obraća fascijama koje su odavno poznate, ali im nikad nije pridavana velika važnost. Tek u deset posljednjih godina, istraživači sa raznih strana svijeta počeli su ispitivati karakteristike i funkcije ovih tkiva.
Svi prisutni, nažalost mali broj, bili su veoma zadovoljni predavanjem.

Kako Leonid Blum osnivač ABR-a i Diane Vincentz voditelj ABR-a Danske konstantno odlaze i prate sve svjetske kongrese o cerebralnoj paralizi i ostalim bolestima, o fascijama, prate razna istraživanja, prisutni su naučili mnogo.

Predavanje

Comments are disabled.