Svako dijete ima pravo na roditelja, priču, igru, osmijeh, pjesmu, pruženu ruku. Ovo j epriča o tome. Priča o prijateljstvu.