NOVO!!!

PROJEKT: Roditeljstvo nije lako – podrška je potrebna svakako! FINANCIRAN OD: Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

Provedena su brojna istraživanja o kvaliteti života obitelji djece s teškoćama u razvoju. Rezultati takvih istraživanja pokazali su kako su obitelji djece s teškoćama više izložene stresu, siromaštvu, lošim partnerskim odnosima, smanjenom socijalnom mrežom, fizičkim i psihičkim opterećenjem, depresijom. No, poteškoća djeteta ne mora nužno značiti i nižu kvalitetu života roditelja. Postoje mnogi zaštitni faktori koji pomažu roditeljima lakše prihvatiti, a kasnije i živjeti s poteškoćom svoga djeteta.Cilj planiranih aktivnosti na projektu je stvoriti poticajno okruženje koje će osnažiti, dati podršku i povećati kvalitetu života roditelja te ih podučiti i pomoći im da se lakše nose sa situacijama u kojima se nalaze te u isto vrijeme nositi pozitivne aspekte za krajnje korisnike – djecu s teškoćama i djecu u rizika od siromaštva. Uključivanjem partnerske organizacije – Grada Iloka osiguravamo regionalnu pokrivenost planiranih sadržaja i razvijamo predložene programe na područjima na kojima još nema sličnih usluga čime potičemo regionalni razvoj te utječemo na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Također planirano partnerstvo uključuje Jedinice lokalne samouprave i doprinosi uspješnijem rješavanju
potreba korisnika na području Vukovarsko – srijemske županije te definira prioritete za daljnji razvoj usluga kroz zajedničku suradnju.PRATITE NAS U NOVIM RADNIM POBJEDAMA!

Comments are disabled.