Cilj radne terapije u djece je poticanje i razvijanje funkcionalnih sposobnosti potrebnih za izvođenje aktivnosti dnevnog života. One su: samozbrinjavanje ( hranjenje, odijevanje, higijena), produktivnost (vještine igranja, izvršavanje školskih obveza) i korištenje slobodnog vremena (čitanje, gledanje TV, sport, druženje).

Radna terapija namjenjena je djeci čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti ugrožene ili oštećene razvojem, fizičkom ozljedom, bolešću ili emocionalno-socijalnom okolinom.

Kod djece je uspješna interdisciplinarna habilitacija, koja uključuje stručnjake i obitelj. Uspješnijim su se pokazali modeli u kojima obitelj definira prioritete djetetova funkcioniranja, a radni terapeut usklađuje i primjenjuje specifično ciljane aktivnosti za postizanje toga cilja.

Comments are disabled.