Leonid Rozman predstavio holističku tehniku koja se zasniva na principima kineske medicine – moći dodira i stimulaciji akupunkturnih točaka…više