DONATOR: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE

TEMA: SOCIO – EMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA

Socio-emocionalnim razvojem dijete uči kontrolirati ponašanje i emocije, prilagoditi se okruženju s drugom djecom, stječe povjerenje i gradi način komunikacije s djecom i odraslim osobama. Socijalno razvijeno dijete razvija osjećaj samokontrole, pažnje i koncentracije i poštuje pravila koja određuju razne igre.

Za dijete je razvijanje i poticanje socijalnog i emocionalnog razvoja jednako važno kao i pravilan fizički razvoj te će ga u odraslom razdoblju života pratiti u svim njegovim segmentima.

Ukoliko vas je tema zaintrigirala dođite na radionicu te saznajte više o ovoj važnoj temi!

Comments are disabled.