Emocionalni razvoj jedan je od najvažnijih procesa u razvoju ličnosti. Određen je biološkim dispozicijama (naslijeđenim mehanizmima reagiranja) na koje mi ne možemo puno utjecati, ali emocionalni razvoj određuje i socijalno okruženje u kojem mi možemo pridonijeti kao uzor (model) za imitaciju načina izražavanja emocija te namjernim odgajanjem kontrole emocija.

Odgovarajuće emocije su osnova povoljnog socijalnog razvoja, a njihova socijalizacija događa se na tri načina:

Promatranjem i oponašanjem – dijete ostvaruje kontakt s okolinom i uči koje situacije, predmeti, pojave trebaju izazvati pojedine emocije kao što su strah, radost, a koje ne.

Socijalna okolina daje modele za oponašanje načina i intenziteta emocionalnog izražavanja. To su mimika, kretnje, govor i njihov intenzitet u izražavanju i priopćavanju drugima npr. tuge, veselja, straha…

Socijalnim učenjem  postiže se kontrola emocija (samoregulacija). Socijalna okolina namjerno odgaja dijete da izražava emocije na društveno prihvatljiv način.

Ukoliko vas je sažetak zaintrigirao dođite na radionicu i poslušajte više o ovoj važnoj temi !

Comments are disabled.