– NOVO U LEPTIRIĆIMA –
Svakim danom sve više napredujemo!!!
SOUNDSORY SLUŠALICE
Program glazbe i pokreta za mozak i tijelo
Soundsory je multisenzorni program koji poboljšava motoričke i kognitivne
sposobnosti.Program se sastoji od posebno dizajnirane glazbe koja je
neuroakustički izmijenjena i od niza vježbi utemeljenih na pokretu.
Soundsory je dizajniran da bude siguran, učinkovit i da pomaže svima, a
posebno osobama koje imaju:poremećaj iz spektra autizma i razvojne
poteškoće, poremećaj senzorne integracije i slušnog procesiranja, kašnjenje
u motorici, ravnoteži i koordinaciji, poremećaj deficita pažnje sa ili bez
hiperaktivnosti.
Soundsory može imati utjecaj na: shvaćanje uzročno-posljedičnih veza,
praksiju i motoričko planiranje, percepciju i snalaženje u prostoru,
sposobnost praćenja uputa, čitanje i pisanje te pažnju i koncentraciju.
Glazba je posebno snimljena da naglasi ritam zvukova i aktivira tijelo na
pokret. Elektronski je obrađena korištenjem patentiranog dinamičkog sustava
filtriranja. U Soundsoryju zvuk se prenosi i zračnom i koštanom
provodljivosti što dovodi do jedinstvene i učinkovite stimulacije
auditornog i vestibularnog sustava.
Vježbe utemeljene na pokretima tijela su osmišljene da bi pojačale
Integraciju mozga i tijela kroz napredovanje u razvoju. Oneobuhvaćaju
integraciju primitivnih refleksa, podržavajući i razvijajući svjesnost o
tijelu, sposobnost kontrole položaja tijela kao i koordinaciju tijela.
Jačajući ove osnovne senzomotoričke vještine, vide se poboljšanja u
složenijim kognitivnim funkcijama koje pomažu u učenju.

Comments are disabled.