Provedena je sportska radionica s djecom predškolske i školske dobi u
Vukovarskim leptirićima. U našem dvorištu, unutar kaveza, s djecom je
provedena radionica slobodnih sportskih aktivnosti. Djeca su najviše birala
igre s loptom poput nogometa i rukometa. Ovim aktivnostima su vježbala
motoriku, ravnotežu, hvatanje i bacanje lopte te tehnike ispucavanja lopte,
a ujedno se i veoma zabavila.

Comments are disabled.